Tarinateatteri

Mitä tarinateatteri on?

Tarinateatteri on spontaania, yhteisöllistä ja soveltavaa improvisaatioteatteria, jossa esiintyjäryhmä eli ohjaaja, näyttelijät ja muusikko tuovat yleisön kertomia tositarinoita näyttämölle eri tarinateatteritekniikoiden avulla. Ohjaaja auttaa yleisöä kertomaan kokemuksia, ajatuksia ja tuntemuksia haastattelemalla ja hän saattaa yleisön myös keskustelemaan keskenään.

Koska tarinateatteri perustuu yleisön paikan päällä kertomiin tarinoihin, se voi antaa äänen myös niille, joita yhteiskunnassa ei muuten kuulla. Tarinateatteri tarjoaakin tarinan kertojalle harvinaisen tilaisuuden tulla kuulluksi – kenenkään keskeyttämättä. Kertomisen hetkellä esiintyjäryhmä on ainoastaan kertojan ja hänen tarinansa palveluksessa. Tarina ns. esitetään takaisin (playback) ilman arvottamista, neuvoja tai kritiikkiä, kertojaa ja tarinan ydintä kunnioittaen. Tällainen kokemus voi olla puhdistava ja voimaannuttava.

Tarinateatteri auttaa yhteisöjä tuomaan ilojaan ja huolenaiheitaan näkyviksi ja käsiteltäviksi. Jaetut tarinat lisäävät yhteisön keskinäistä ymmärrystä, sekä auttavat dialogin syntymistä erilaisten näkökantojen välille. Tarinat tuovat esille sen, mikä meissä on yhteistä: ihmisyyden.

 

Mihin tarinateatteria käytetään?

Tarinateatteri on joustava metodi, koska se ei perustu ennalta kirjoitettuun käsikirjoitukseen, eikä vaadi toteutuakseen erityistä esitystilaa. Näin ollen se muokkautuu vaivattomasti erilaisten tilaisuuksien, ryhmien ja yhteisöjen tarpeisiin. Tarinateatteriesitys on aina yleisönsä näköinen. Se voi olla hauska, viihdyttävä, koskettava riippuen kerrotuista tarinoista.

Tarinateatteriryhmiä on tällä hetkellä yli 50 maassa, kaikilla mantereilla. Sitä voi tehdä yhtä hyvin kouluissa ja yliopistoissa kuin vankiloissakin, yksittäisinä esityksinä, työpajoina, esityssarjana, tai näiden yhdistelminä. Sitä käytetään erilaisissa yhdistysten ja yritysten muutos- ja kehittämisprosesseissa, seminaari- ja koulutuspäivien toiminnallisena yhteenvetona, illanvietoissa tai vaikka merkkipäivien juhlinnassa. Tarinateatterin kautta on käsitelty ihmisoikeuksien ja ilmastonmuutoksen kysymyksiä tai autettu maahanmuuttajia ja katastrofista toipujia.